BUDOVA MŠ

 

Jsme vesnická MŠ rodinného typu. 

Děti tráví mnoho času venku v přírodě i na našich environmentálně zaměřených zahradách s kozlíky.

 
 

Předmět činnosti
Mš zajišťuje všestrannou výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku,v návaznosti na výchovu v rodině a v součinnosti s rodinou. Mš rozvíjí specifické formy výchovného působení na všechny děti.

 

 Plán výchovně vzdělávacího programu ,,Poznáváme svět s kozlíky¨ :

Vzdělávací cíle jsou rozděleny do tematických bloků,které dětem přibližují postupně vše, s čím se setkávají.Děti se seznamují se základními vědomostmi o světě , dovednostmi a činnostmi. Navazují na své dosavadní znalosti a dovednosti,které v rámci svých individuálních možností a na základě praktických zkušeností upevňují,rozvíjí a obohacují o nové. Seznamují se s přírodou,která v našem okolí je hojná,s jejím využitím pro člověka,ale zpětně se učí bohatství chránit,starat se o něj a vážit si ho.Děti mají možnost si samy prožít,že člověk sice může do určité míry přírodu ovládat,ale stále zůstává její součástí.Vše o přírodě, poznávají na krásných vycházkách do lesů,luk, polí,okolo rybníků,kde mohou sledovat různorodé rostliny a zvěř. Mohou tak naplňovat environmentální výchovu a zaměřovat se na ekologickou stránku našeho světa. Třída Kuřátek má zavedený PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK, který bude probíhat jednou týdně a v jeho náplni budou i výlety za faunou a florou do okolí.

Informace o naší MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Jsme vesnická MŠ rodinného typu.  Děti tráví mnoho času venku v přírodě i na našich environmentálně zaměřených zahradách.
MOTTO  "Chráníme náš svět, aby nám tady bylo lépe"

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti je všestranná výchova a vzdělávání v oblasti předškolní výchovy podle našeho školního vzdělávacího programu Svět kolem nás. Naše škola je rodinnějšího typu, kde se děti cítí jako doma a využíváme situaci, že jsme NA VESNICI....a čerstvém vzduchu!

Poslání školy 

 Posláním školy je poskytnout předškolním dětem všestrannou výchovu a vzdělávání v podnětném prostředí, plném harmonie, nabízejícím všestranný rozvoj jejich osobnosti a pocit bezpečí s využitím okolní přírody, pomocí ŠVP s názvem „Svět kolem nás“ vytvořen pedagogickými pracovnicemi se středoškolským vzděláním v oboru předškolní výchova. Zaměřujeme se na ekologickou stránku světa pomocí našeho vytvořeného projektu Čistíme Zemi.

 

V RÁMCI NAŠEHO EKOLOGICKÉHO PROJEKTU SÁZÍME JEDLÉ KEŘE A BYLINKY NA OBĚ ZAHRADY, CHOVÁME HOLANDSKÉ KOZLÍKY, PRO KTERÉ PĚSTUJEME  ZELENINU.
 

 

 Třída Kuřátek 

UČITELKY:  E. BALCAROVÁ

                 L.  ANTOŠOVÁ

 

 

 

 

 

Třída Včeliček

UČITELKY:  Bc. R. TOMKOVÁ

                 Bc. E. ŠPRIŇAROVÁ

 

 

 

Jídelna

 

 

 

 

 


Historie a současnost Mš

Mateřská škola byla v roce 1980 adaptována z národní školy, provozována je obcí od roku 1981. Za nemálo 27 let došlo k mnoha stavebním úpravám na základě požadavků hygienických orgánů.  Každý rok se snažíme severní i jižní zahradu, nějakým  způsobem obohatit o nové prvky. Na jižní zahradě byl vysázen domeček z vrbového proutí a byly zde umístěny palety na záhonky, kde děti pěstují bylinky, jahody, ředkvičky, maliny a květiny. U plotu máma nasázeny keře kanadských borůvek.  Z řad rodičů nám byl věnován velký  dřevěný stojan na kola a koloběžky. Severní zahrada má zhotovenou projektovou dokumentaci, která počítá s jejím zvětšením a novými environmentálními prvky. Máme otevřeny dvě třídy celkem pro 50 dětí. Jsou zde zmodernizována sociální zařízení, výdejní místnost, opravena fasáda celé budovy, proběhla výměna všech oken za plastová, máme nové vchodové dveře a bezpečnostní systém. V šatnách je zakoupen kompletně nový nábytek.  Třída Včeliček byla v roce 2016 zvětšena o původní ředitelnu. Nyní je ředitelna sloučena s kabinetem na pomůcky. V budově byla položena nová linolea. 

Kontakt

ředitelka Bc. Romana Tomková

Mateřská škola, Jeníkovice
Jeníkovice 25
Třebechovice pod Orebem
503 46


704437159