Provozní informace mateřské školy:

1) Provozní doba

2) Platba úplaty za předškolní vzdělávání

3) Platba za stravné

 

1)    Provozní doba Mateřské školy, Jeníkovice


                 Pondělí-Pátek
                6:45- 16:15 hod.
DĚTI SE V MŠ SCHÁZEJÍ DO 8.00 HOD., POTÉ SE MŠ ZAMYKÁ!
DĚTI PO OBĚDĚ MŮŽETE VYZVEDÁVAT OD 12-12:15 HOD. POTÉ JE MŠ UZAMČENA!
DĚTI PO ODPOLEDNÍ SVAČINĚ MŮŽETE VYZVEDÁVAT OD 14:30 HODIN.

 
    

 2) Úplata za předškolní vzdělávání

Školné ve výši 400,- Kč se  hradí na účet Mš 201378552/ 0600 ,nejdéle do 15. dne v daném měsíci

 

3) Platba za stravné

Platba za obědy a svačinky je vždy  na začátku každého  měsíce  PŘEVODEM NA ÚČET MŠ
 

KONZULTAČNÍ HODINY V MŠ

KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI MOHOU RODIČE PŘIJÍT NA KONZULTAČNÍ HODINU K ŘEDITELCE MŠ OD 12:30- 13:30 HOD. ( NEPLATÍ PRO ČERVENEC A SRPEN)

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

Vážení rodiče, pokud pořizujete záznam vystoupení vašeho dítěte, je určen jen pro vaše osobní potřeby.

Pokud chcete ZVEŘEJNIT tento materiál, musíte mít souhlas ostatních osob, které se objevují na záznamu.

Pokud tyto souhlasy nemáte, jde o porušení zákona o ochraně osobních dat.

Doporučujeme nezveřejňování těchto materiálů.

  

  

 

Kontakt

ředitelka Bc. Romana Tomková

Mateřská škola, Jeníkovice
Jeníkovice 25
Třebechovice pod Orebem
503 46


704437159